9-XI-2004
Rycerze Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa Króla lub Rycerze Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zbudźcie się ze snu Rycerze NSJCK/ Rycerze NSPJ  już czas, musimy zacząć działać !!!
1-Bóg dał znak i da każdemu z nas jak będzie chciał.
2-Podlegamy Trójcy Przenajświętsze Jedynemu Bogu –Bogu Ojcu Stwórcy świata, Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi –Zbawicielowi świata i Duchowi Świętemu.
3-Zawsze pamiętajmy że Bóg nas Kocha i jest Miłosierny.
4- Będziemy miłować Pana Boga swego z całego serca ,z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich ,a bliźniego swego jak siebie samego .
5-Kierujemy się Dekalogiem który Bóg dał na Górze Synaj, wszystkim ludziom.
6-Jesteśmy dziećmi Boga .
7-
Chrześcijanie to nasi bracia zobowiązani jesteśmy ich miłować za każdego z nich Jezus Chrystus płacił swoją krwią.
Jeżeli jesteście Chrześcijanami  to musicie zrozumieć że jesteśmy jednym Kościołem i czas podziału już się skończył, Dla mnie ci co wierzą w
Trójce Przenajświętszą Jedynego Boga są moimi braćmi a kiedyś będziemy stanowili jedno .
8-Każdy z nas jest zobowiązany do głoszenia Dobrej  Nowiny , Ewangelii w każdym czasie i miejscu. Konsultować będziemy się z kapłanami pokornymi Kochającymi Boga i ludzi . Kapłani powinni być otwarci na działanie Ducha Świętego i rozumiejący współczesny Kościół .
9-
Celem działania jest krzewienie wiary w Jezusa Chrystusa Zbawiciela oraz pobudzanie ludzi do miłowania Boga .
10-
Płaszczyzna Ewangelizacji – dom ,praca i środowisko które nas otacza, media ( Internet, czasopisma i inne…)
11-Operować będziemy językiem dostosowanym do słuchaczy , musi być prosty i zrozumiały
12-Materiały pomocne w głoszeniu Ewangelii , Pismo Święte , Stary i Nowy Testament, oraz materiały Ekumeniczne i artykuły z czasopism , chrześcijańskich zgodnych z założeniami ekumenicznymi .                                                                                                                                                                                                                                       13-Będziemy działać samotnie i z ukrycia , jedynie  inni rycerze są zobowiązani pomagać. Nie przedstawiajcie się kim jesteście  nie liczcie na pomoc innych ludzi .
Bóg wam pomoże tak jak mnie pomaga.
14-Rycerzami są mężczyźni i kobiety .
15-
Kierować musimy się tylko miłością do Boga , Dobrem Kościoła i bliźniego.
16- Proponuję znak sygnet lub pierścień z napisem – Jezu Ufam Tobie – i zaznaczonymi
na nim Promieniami Bożego Miłosierdzia –dla mężczyzn , dla kobiet tak samo ale może być obrączka . Nosimy  sygnet lub pierścień lub obrączkę  na ręku to znak, oddania się Bogu W Trójcy Jedynemu Prawdziwemu .
17-W czasach ucisku i prześladowań może być noszona na sercu w woreczku lub kieszeni ze względu na bezpieczeństwo ,przed założeniem na rękę musi ksiądz poświęcić.
Pierścienia lub obrączki nie traktować jak talizman a znak wiary bo na nim jest imię Boga .
18-
Po tym znaku rycerze mogą się rozpoznawać.
19- Codziennie o godzinie 15 modlimy się i wspominamy ofiarę jaką złożył za nas Jezus Chrystus. O tej godzinie zostało otwarte Serce Jego dla nas. Modlitwy : może być Koronka do Miłosierdzia Bożego ,Różaniec część Bolesna lub obejrzeć film Pasja –Moment Ofiary Jezusa Chrystusa , w zależności od możliwości ,nawet w pracy przez moment możemy w duchu włączyć się modlitwą ,ucałować Krzyż lub pierścień gdzie jest imię Boga .
20- Zalecam aktywny udział w parafiach w ruchach odnowy, to co proponuje Kościół jest dobre .
21-
Mamy działać w tajemnicy by nas nie wyśmiano i nie lekceważono, a poza tym dla bezpieczeństwa, no niestety taki jest czas , że szataniści i innej maści wrogowie Kościoła i Wiary Świętej będą z wami walczyć , mi też wielokrotnie chcieli zaszkodzić ale Bóg mnie obronił .
22- Radzimy się w sprawach nurtujących nas Samego Boga lub za pośrednictwem kapłanów lub braci rycerzy  .
23-
Codziennie starajmy się być na Mszy Świętej i bierzmy Boga do serca , lub innych nabożeństwach zgodnych z naszą wiarą .
24- Codziennie rozmawiamy z Bogiem .
25-
Musimy wychować dzieci wierzące i kochające Boga .
Nigdy nie ograniczać liczby dzieci bo to co Bóg daje jest dobre. Przez ten grzech Chrześcijaństwo jest wypierane przez inne religie .
26-
Musimy być ludźmi wykształconymi , umiejącymi wykorzystywać środki przekazu i posługiwać się nimi .
27- Musicie na bieżąco orientować się w sytuacji w świecie i twardo stać na nogach .
28-
W przypadku zagrożenia życia i zdrowia musimy się bronić . Tak środki dobierajcie by były skuteczne i zapewniały skuteczną obronę.
29-Modlimy się i zabiegamy o jedność Chrześcijan tak jak Kościół zleca.
30-Rycerze są zobowiązani sobie pomagać nawzajem .
31-
Priorytetem jest głoszenie Dobrej Nowiny –Ewangelii.
32- Hierarchia wartości :
I - BÓG
II - KOŚCIÓŁ i RODZINA
III -OJCZYZNA
33-Prawdy wiary
I - Jeden jest Bóg .
II - Bóg jest sędzią sprawiedliwym który za dobre wynagradza ,a za złe karze .
III – Są Trzy Osoby Boskie :Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty .
IIII- Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia .
V - Dusza ludzka jest nieśmiertelna .
VI - Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 

 

-Akt Intronizacji Chrystusa Króla

i jednoczesne oddanie się na służbę Chrystusowi Królowi Wszechświata .

-odpowiadając na Twą miłość ,Panie, wyznaję : Jezu jesteś Królem! Jezu jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie! Oto Jestem!

                                                                                                                                                                  

                                                                                                             AM                                                                     

                                                             

Rozkaz naszego Boga i Króla Jezusa Chrystusa przed Wniebowstąpieniem :

Ewangelia św. Marka 16,15-20

I rzekł do nich :<< Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony : a kto nie uwierzy będzie potępiony , tym zaś którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą : w imię moje złe duchy będą wyrzucać , nowymi językami mówić będą ;węże brać będą do rąk i jeśliby  co zatrutego wypili ,nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą , i ci odzyskają zdrowie.>>

 Chwała i Cześć i Dziękczynienie   TRÓJCY   PRZENAJŚWIĘTSZEJ   JEDYNEMU BOGU              

Rozkazy bieżące dla rycerstwa : 

I - rozkaz  :  ci  co mają  zdolności  hakerów  albo są  hakerami  niech zniszczą wirusami  zaplecze i strony: satanistów  , pornograficzne i pedofilów   w necie . Wykonać !!!  Atakować bez przerwy !!!!!

II – rozkaz : Głosić Dobrą Nowinę – Ewangelizować na wszystkich płaszczyznach .

BÓG WYNAGRODZI  WAM TO NIEBEM  - OTRZYMACIE OD BOGA ZNAK

  Króluj nam Chryste !!!     

III – Mobilizować młodzież  i organizować pielgrzymki , wyjazdy dla ministrantów bo mogą to być przyszli  kapłani , nie żałować środków na ten cel  .    Brakuje kandydatów na księży  w seminariach ,musimy zachęcać  i zrobić to co jest możliwe aby zmienić taki stan .