Chrystus  sam  udzielający  Eucharystii -  cudowne  wydarzenie z  życia  św. Honorata

 

           

Pewnego  razu Honorat  miłujący  Chrystusa ,   odwiedził  opactwo  św. Acheolusa , by  celebrować Msze  Świętą  w  kaplicy  Najświętszej  Maryi Panny . W czasie  tej  Mszy  Świętej  nastąpiło  objawienie  Chrystusa , który  sam  udzielił  świętemu  Eucharystii .  Na pamiątkę  tego cudu   herb  opactwa   zawiera  postać  dłoni Chrystusa    Pana .

 

                         Cud  św.   Antoniego  z  Padwy 

 

                                                    

Święty   zgodził  się  ,  by  muł   należący  do  niejakiego  Boniville a ,  wyznającego  herezję ,   rozstrzygnął

czy  Chrystus   jest  prawdziwie  obecny  w  Najświętszym  Sakramencie  . Św.  Antoni  wzniósł  konsekrowaną   Hostię  , a  muł  , głodzony  przez  trzy  dni  ,  padł  na  kolana   nie  zważając   na  ustawioną   obok  pasze  .  Po  tych  wydarzeniach  Boniville  i  grupa  heretyków   nawrócili   się  na  prawdziwą  wiarę .

 

                                 Cud   otwarcia  ściany przed   świętym

 

Cud  otwarcia  ściany  przed   św. Antonim  . Święty  nie  mógł  uczestniczyć  w  Najświętszej  Ofierze , lecz  gdy  uderzył  dzwon  klasztorny  w  momencie  Przeistoczenia ,  pod  wpływem   natchnienia  padł  na kolana  . Gdy  wyciągnął  ręce   w  adoracji  Chrystusa  przychodzącego  na  ołtarz  , oto  zdumionym  oczom   zgromadzonych   ukazał   się   otwór  w  murze ,  pozwalający  św.  Antoniemu   kontemplować

Ciało  Pańskie  w  dłoniach   kapłana .

 

                                 Niezwykłe  przeżycia  u  św.  Katarzyny  z  Sieny

 

Przeżycia  te  zostały  nam  przekazane  przez  błogosławionego  Rajmunda  z  Capua  , w biografii  świętej  i  Doktora  kościoła   Katarzyny   z  Sieny  nadmienia  on  , że  po  otrzymaniu  łaski  wizji  Zbawiciela  , pokarm  stał   się  dla  niej    niepotrzebny  .   Błogosławiony  Rajmund  pisze   ;  Gdy  zmuszona  była  spożyć  pokarm  odczuwała  mękę  ,  jako  że  nie  mogła  utrzymać   pokarmu  w  żołądku  i  jej  cierpienia  były  po prostu  nie do  opisania .   Gdy  pytał    ,  czy  nie odczuwa  apetytu , powiedziała

„ Bóg  nasyca  mnie   w  Świętej  Eucharystii  tak , że  nie  mogę  pragnąć  żadnego  pokarmu  cielesnego”

 

                  Św.  Franciszek    Borgia  i  jego  miłość  do  Zbawiciela  w  Najświętszym  Sakramencie.       

 

Św.  Franciszek  wstąpił  do  zakonu  jezuitów  , otrzymał  on  łaskę  tak  ścisłego  zjednoczenia  duszy  ze  Zbawicielem  ,  że  często  odprawiając   Mszę  Świętą  poranną   kończył       dopiero  wieczorem . Ze  względu  na   te  łaski ,  rzadko  sprawował  Mszę  Św.  na  oczach  wiernych.

 

                  Św.  Alfons  Liguori   i   jego  miłość   do  Boga

 

Św. Alfons Liguori  wpadał   często   w  ekstazy  przed  Najświętszym   Sakramentem  i  słyszano  wtedy  jak  wołał  :  „Boże  mój  , Miłości  moja  , o  nieskończona   Miłości  , miłuję   Cię” .  

Święty  mawiał  : „ To pewne , że  obok  Komunii  Świętej  żaden   czyn  nie  jest  tak  miły  Bogu i  tak  pożyteczny , jak  odwiedzanie  Pana  naszego  Jezusa   Chrystusa  w  Najświętszym  Sakramencie  zamieszkałym  na   ołtarzu . Wiedz  , że  jednym  kwadransem poświęconym  Chrystusowi  w  Najświętszym  Sakramencie  dokonujesz  więcej  ,  niż  wszystkimi  innymi  zajęciami  przez   resztę  dnia .

 

                      Służebnica  Boża  , Katarzyna  od  Jezusa

 

Katarzyna   odznaczała  się  wielką  żarliwością  i  tęsknotą  za   Najświętszym  Sakramentem  i   to  święte  pragnienie  spełniane  było  w  niezwykły  sposób  .   Jeszcze  przed wstąpieniem  Katarzyny   do  zakonu , kapłan dobrze  znający   jej  pragnienie  przyjęcia  Eucharystii  wszedł  do  kościoła , by  udzielić  Komunii  Świętej  . Po  otwarciu  świątyni  kapłan   stanął  zdumiony --  pusty i  ciemny  kościół  nagle  rozjaśniał  się  płomieniami  świec , a tabernakulum   samo  się  otworzyło . Pokorny  kapłan  zrozumiał , że  samo  Niebo  ukazywało  radość  z  miłości  Katarzyny  do  Najświętszego  Sakramentu .

Innym   razem Katarzyna   pielgrzymowała  do  kościoła  karmelitanek  , lecz  zastała  go  zamkniętym . Pragnąc  gorąco  przyjąć  Chrystusa  do  serca  modliła  się  o    łaskę  . Nagle  obok niej  pojawił  się  kapłan  otoczony  wiernymi , który  bez słowa  otworzył drzwi  kościoła . Po wejściu  do  środka  , Katarzyna  ujrzała  przy  ołtarzu dwóch  ministrantów  trzymających  w  rękach  rozłożony  obrus  komunijny , a obok  nich  trzy  karmelitanki  wzywające  ich  do  Stołu   Pańskiego  .  Po przyjęciu  Komunii  Świętej  Katarzyna wpadła  w  ekstazę   i  ujrzała , że  byli  to  aniołowie  posłani  przez  Pana , by  spełnić  jej  święte  pragnienie .