SĄD OSTATECZNY ( Katechizm Kościoła Katolickiego,1038,1039,1040,1041) 

 1038

Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, ,,sprawiedliwych i niesprawiedliwych '' ,poprzedzi Sąd Ostateczny . Będzie to ,,godzina w której wszyscy , którzy spoczywają w grobach , usłyszą głos Jego : a ci którzy pełnili dobre czyny , pójdą na zmartwychwstanie życia ; ci którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia ''.Wówczas Chrystus przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim . Zgromadzą się przednim Nim wszystkie narody , a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej , a kozły po swojej lewej stronie . I pójdą ci na mękę wieczną , sprawiedliwi zaś do życia wiecznego   

1039

W obliczu Chrystusa ,który jest prawdą , zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem .Sąd Ostateczny ujawni to , co każdy uczynił dobrego , i to , czego zaniechał w czasie swojego ziemskiego życia ,łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami .

1040

Sąd Ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa . Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu .Tylko On decyduje o jego nadejściu . Przez swojego Syna Jezusa Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej  historii Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomi zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi ,którymi Jego Opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu . Sąd Ostateczny objawi , że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci.

1041

Prawda o Sądzie Ostatecznym wzywa do nawrócenia ,podczas gdy Bóg daje jeszcze ludziom ,,czas pomyślny , dzień zbawienia '' Pobudza świętą bojaźń Bożą . Angażuje na rzecz sprawiedliwości Królestwa Bożego . Zapowiada ,,błogosławiona nadzieje '' powrotu Panna , który ,,przyjdzie aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich ,którzy uwierzyli ''( Katechizm Kościoła Katolickiego,1038,1039,1040,1041)