Jan Paweł II

 

ENCYKLIKA

ECCLESIA DE EUCHARISTIA

OJCA ŚWIĘTEGO

JANA PAWŁA II

DO BISKUPÓW

DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW

DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC

DO KATOLIKÓW ŚWIECKICH

ORAZ

DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA

 

Przepraszam   ale z  przyczyn ogólnie wiadomych  nie możemy opublikować Encykliki

Niech Bóg wybaczy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!