PROLIFE – ZA ŻYCIEM

 

 

Polska  będzie  tylko  wówczas  żyła , gdy  będą  żyły  polskie , poczęte , a  jeszcze  nienarodzone  dzieci.

Musimy  modlić  się  i  działać  z  determinacją  w  tej  sprawie.

Jezus  Chrystus  - Król  Wszechświata  - wypowiedz  Jezusa  bezpośrednio  mówi  o tym  problemie .

 ,,Kto przyjmuje  jedno  z tych  najmniejszych  Mnie  przyjmuje „  (Mt)

„Wszystko  o co  w  modlitwie  prosicie , stanie  się  wam  , tylko wierzcie że  otrzymacie „ (Mk 11,24

  

Wezwanie  Jana  Pawła II :

„ Walczcie , aby  każdemu  człowiekowi  przyznano prawo  do  urodzenia się .... Nie  zniechęcajcie , sprzeciwami, czy  niepowodzeniami , jakie możecie spotkać  na  tej drodze . Chodzi o człowieka  i nie można  w tej  sytuacji  zamykać  się w biernej  rezygnacji  .

Jako  namiestnik Chrystusa  , Wcielonego  Słowa  Bożego , mówię  wam  : pokładajcie  wiarę  w Bogu , Stworzycielu i Ojcu  każdej ludzkiej  istoty .  Ufajcie  też  człowiekowi , stworzonemu  na obraz  i podobieństwo Boże i powołanemu  by  być  dzieckiem  Bożym .

W Chrystusie zmarłym i  Zmartwychwstałym  sprawa  człowieka  otrzymała już  swój ostateczny  wyrok :

      ŻYCIE  ZWYCIĘŻY  śmierć !!!  

                                                                                Jan  Paweł  II, 26II1979.

 

Artur Rubinstein  -wielki artysta i patriota  :

„ Moja matka  nie chciała  mieć  siódmego  dziecka i postanowiła  pozbyć  się  mnie  przed  urodzeniem .Ale  wtedy  stała  się  rzecz  wspaniała . Moja  ciotka  odradziła  jej  to  i  tak pozwolono  mi przyjść  na  świat 

 

Zofia Kossak – Szatkowska :

„ Wszyscy mamy  zrozumienie  i poczucie  gorącej odpowiedzialności  , że musimy  ratować  życie nie  narodzonych  dzieci  . Składana  ustawicznie hekatomba  niewinnych  ofiar  , wśród  których  znajdowali  się  zapewne obok  ludzi  nieprzeciętnych geniusze  , wielcy przywódcy  narodów  , artyści  , myśliciele, uczeni -zubożyła  naród  w sposób  nie  dający  się  naprawić  (Słowo Powszechne  z 23 III1958,)

 A  gdy  postawiono  kwestię  : ojciec  jest  syfilitykiem  , matka gruźliczką  , miel  już czworo dzieci , z których  jedno jest  ślepe , drugie  umarło  przy urodzeniu , trzecie  jest  głucho  nieme, czwarte  gruźlicze.

Pojawia  się  nowa  ciąża . Czy  radzilibyście    przerwać  ? Z  pewnością  - odpowiedziało by  95% rodziców  - A WIĘC  ZABILIBYŚŚCIE  BEETOWENA”

 

Kardynał  Karol  Wojtyła :

„ Rok święty  , który  przeżywamy , zmusza nas  do postawienia  sprawy , która  wśród  wszystkich ran Kościoła  i  społeczeństwa  katolickiego  w  Polsce  jest  niewątpliwie  raną  najboleśniejszą . Chodzi  o sprawy  przerywania ciąży ,  czyli  zabijania dzieci  w łonach  matek”  (Odezwa  do  wiernych  Archidiecezji  Krakowskiej w obronie  nie  narodzonych , Kraków , 8V 1974.

„Myślę  że  największą  tragedią  naszego  społeczeństwa  , naszego  narodu  , jest śmierć ludzi , którzy  się  jeszcze  nie narodzili :  poczętych , i nie  narodzonych . I nie wiem , czy  zapłacimy  wobec  historii  za    straszliwą  zbrodnie  . Ale  jest  rzeczą  oczywistą , że to nie  może  minąć  bez  konsekwencji”.

(Kraków , 10 II  1974. )    

 Jan Paweł  II :

„ I życzę , i modle  się  o to  stale  , ażeby  rodzina  polska  dawała  życie  , żeby  była  wierna  świętemu  prawu  życia”    ( Nowy  Targ  ,8V 1979)

 

Ronald  Reagan – prezydent  USA:

„ Abraham  Lincoln  uważał  , że  nie  moglibyśmy  przetrwać  jako  wolny  kraj  , gdyby jedni ludzie  mogli  decydować  , że inni  nie  dorastają  do  wolności  i  dlatego powinni  być  niewolnikami .

Podobnie  my nie  możemy  przetrwać  jako  wolny  naród  , gdy  jedni  ludzie  mogą  decydować , iż  inni nie dorastają   do  tego  by  żyć , i dlatego  powinni  być  zabici   przed  narodzeniem  lub  nawet  tuż  po  narodzeniu Moja  administracja   oddana  jest sprawie zachowania  Ameryki jako wolnego  kraju , a nie  ma  kwestii  ważniejszej  w  tym  aspekcie  niż potwierdzenie  transcendentnego   prawa  do  życia  wszystkich  istot  ludzkich , prawa , bez którego wszelkie  inne  prawa  nie mają żadnego  znaczenia” 

(R. Reagan  Abortion and  the cocscience of the  nation  , New  York  1984) 

 

AM.

Zabijając  jedno  z  tych  najmniejszych   zabijacie  Jezusa  Chrystusa  który  chciał  przyjść  na  świat  w tym  pokornym  i bezbronnym  dziecku  -  co   uczyniliście  jednemu  z  tych  najmniejszych   Chrystusowi  żeście   uczynili .  Po  aborcji  osoby  odpowiedzialne  za  to  morderstwo    w  stanie   ekskomuniki  .

                                                                                                                               AM  16 X  2001.

 

 

Martin  Bormann -  hitlerowski  zbrodniarz  wojenny  , szef  kancelarii  Hitlera   i faktyczny  szef  NSDAP:

Morderca  Słowian , Żydów ....powiedział  :  ... obowiązkiem  Słowian  jest  pracować  dla  nas . Płodność  Słowian  jest   nie  pożądana  .  Niech  używają   prezerwatywy   albo  robią  skrobanki  - im  więcej  tym  lepiej .

Oświata  jest  niebezpieczna”  ( cyt.za : J. Heydecker, J.leeb   Trzecia

Rzesza   w  świetle Norynbergi) 

 

Jeżeli   chcesz  być  miłosiernym   samarytaninem  pomóż  .  Te  kilka  złotych  ofiarowane  z  serca  ratuje  ludzkie  życie .

Wpłaty  możesz  uiścić  na  konta  :

 

Fundacja  SOS  Obrony  Poczętego  Życia  ,  Warszawa  , ul . Nowolipie  9/11

PBR  S.A.  15100005  - 21395001 .

 

Fundacja „Głos dla  Życia” 61- 558 Poznań ;ul . Wierzbięcice  41a/ 10

WBK III/O Poznań   10901359-23634-128-00-0

 

Fundacja  „ Nazaret” – obrona  dzieci  poczętych , pomoc kobietą  wciąży  .

Bank PKO S.A. VII Oddz.  w  WARSZAWIE , Filia w Konstancinie Jeziornie

Nr. 12401109 – 90004450 –2700-401112-001 .

 

Dom  Ojca  Ignacego  , przytulisko  dla  dzieci  z  rodzin  alkoholików 

ul  Sierakowskiego  6.  kod  03-716  Warszawa 

PBK S.A. I O/ WARSZAWA   11101011-109888-2700-1-69 .

 

Kilkanaście  złotych  ratuje   człowieka  od  trądu .  Dla tysięcy  ludzi  to  dar życia .

Fundacja  Polska Raoula Follereau  ,ul. Rembielińska  10/24, kod 03-343 , Warszawa

PEKAO S.A. VI  O/ Warszawa  12401082-23002216-2710-701112-001  z dopiskiem Trąd

 

Redemptoris  Missio  - Tworzenie  profesjonalnego  zaplecza  dla  polskich misjonarzy  prowadzących  działalność  medyczną  wśród  najuboższej  ludności  krajów  misyjnych,

Szpitale , przychodnie ; Zambia , Tanzania, Zair, Rwanda, Kenia, Kamerun, Indie , Gwatemala, Boliwia , Nowa Gwinea ,Kazachstan , fundacja finansowana  jest z  darowizn  indywidualnych  ofiarodawców .

Fundacja Pomocy Humanitarnej  „Redemptoris Missio”

Bank Zachodni S.A. I O/Poznań nr r-ku :11201492-3740-137-3000

 

 

Kamiliańska  Misja  Pomocy  Społecznej  -  stołówka  na  dworcu  Centralnym

Zakon  Ojców  Kamilianów  ,ul  Poniatowskiego  13 , kod 05- 092 Łomianki

X oddz. /PKO BP w  WARSZAWIE  10201101 – 550837-270-1-0     

Duchowa adopcja