DUCHOWA  ADOPCJA  DZIECKA  POCZĘTEGO

 

Jest to   modlitwa  w  obronie  dziecka  poczętego .

Jest  osobistym  wypełnieniem  Jasnogórskich Ślubów  Narodu .

Pomocą  dla  osób  cierpiących  z  powodu grzechu  aborcji 

 

Duchowa  adopcja jest  modlitwą  w  intencji  dziecka  zagrożonego  zabiciem  w  łonie 

matki. Trwa  dziewięć  miesięcy  i polega   na  codziennym  odmawianiu  jednej  tajemnicy różańcowej  - radosnej , bolesnej  lub chwalebnej   (Ojcze Nasz  i  10  Zdrowaś  Mario )  , oraz  specjalnej  modlitwy  w  intencji  dziecka i  jego  rodziców.

 

Duchowa  Adopcja  powstała  po  objawieniach  w Fatimie   stając  się   odpowiedzią  na  wezwanie  Matki  Bożej   do  modlitwy różańcowej  , pokuty  i  zadośćuczynienia  za  grzechy  które  najbardziej  obrażają  Boga  i  ranią  Jej  Niepokalane  Serce . W  roku  1987  duchowa  adopcja  została  przeniesiona  do  Polski . Pierwszy  ośrodek  tej  działalności   powstał  w  kościele  OO  Paulinów   w   Warszawie .

 

Duchowa  adopcja  skutecznie  leczy głębokie  zranienia  wewnętrzne  spowodowane  grzechem  aborcji  . Pozwala  matkom  odzyskać  wiarę  w  Boże  Miłosierdzie  , przynosząc  pokój  ich  sercom  . Jako  bardzo  konkretny , bezinteresowny i osobisty  dar  , pomaga  ludziom  młodym  kształtować  charakter  , walczyć  z  egoizmem , odkrywać  radość  odpowiedzialnego  rodzicielstwa ,  uzdalniając  do  postrzegania  miłości  i  seksu  oczyma  Boga  . ucząc  systematycznej  modlitwy  i  pozytywnego  działania  , pogłębia  kontakt  z Bogiem  .  Może  się  stać  czynnikiem  odrodzenia  wspólnej  modlitwy   i  miłości  w  rodzinie .

 

Każda  osoba  może  podjąć  duchową  adopcje . Jedynie   dzieci podejmują    pod  opieką  rodziców .

 

Duchową  adopcje  można  podejmować  wielokrotnie  , pod  warunkiem  wypełnienia  poprzednich  zobowiązań 

 

Duchowa  adopcja  dotyczy  jednego dziecka  nad  którym  rozciągnięty  jest  parasol  modlitwy  przez  osobę  zobowiązującą  się  do  wspólnej  z  Bogiem  obrony  .

 

Naszą  pewność  że  dziecko  szczęśliwie  się  urodzi  opieramy  na wierze  we  Wszechmoc  i  Miłosierdzie  Boże . Bóg   jest  Dawcą  Życia  i  Jego  Wolą  jest  , by  każde  poczęte dziecko  żyło  i  było  otoczone  miłością  rodziców  .

 

Grzechem  nie  jest   jeżeli zapomnimy   modlitwę  ,  możemy to   nadrobić  w  następnym  dniu  ,  grzechem   jest  świadome  i  dobrowolne  zlekceważenie   składanego  Bogu   przyrzeczenia .Długa  przerwa (  miesiąc  , dwa  ) przerywa  duchową  adopcje .

 

Przed  rozpoczęciem  duchowej   adopcji  musi   być   złożone  przyrzeczenie  (  forma  zostanie  podana  poniżej  ) 

Przyrzeczenie   wskazane  jest  złożyć  uroczyście  w  kościele  w   obecności  kapłana , można  je  złożyć  także prywatnie .

Sposób  złożenia  przyrzeczenia  -------    odczytać  formułę  najlepiej  przed   krzyżem  lub  obrazem  :

 Wszechmogący  Boże  ,  Najświętsza  Panno , Bogurodzico  Maryjo , wszyscy  Aniołowie i  Święci  , wiedziony pragnieniem  niesienia  pomocy  w  obronie  nienarodzonych  Ja .......

Postanawiam  mocno  i  przyrzekam  że  od  dnia .......... biorę   w  duchowa  adopcje  jedno  dziecko którego  imię jedynie  Bogu  jest wiadome  , aby przez   9  miesięcy , każdego dnia  modlić  się o  uratowanie  jego  życia  oraz  o sprawiedliwe i  prawe  życie  po urodzeniu  .

Postanawiam :

-         odmówić  codzienną  modlitwę  w  intencji  nienarodzonego  ,

-         codziennie odmówić jedną  tajemnice  różańca  .

-         mogą  być  inne  dodatkowe  postanowienia.

 

 

                                                                                               Podpis

 

Od   tego   momentu   przez  kolejne   dziewięć   miesięcy  odmawiać  trzeba  jedną  dobrowolnie  wybraną  tajemnice  różańca  oraz   modlitwę  przed  (dziesiątką różańca  )  w  intencji  dziecka  i   rodziców  :

 Panie Jezu  - za  wstawiennictwem   Twojej Matki Maryi  , która  urodziła  Cię  z  miłością , oraz  za  wstawiennictwem  św. Józefa  , człowieka   zawierzenia  , który  opiekował   się  Tobą  po  urodzeniu  --  proszę  Cię  w intencji  tego nienarodzonego  dziecka  ,  które  duchowo adoptowałem  , a  które znajduje  się  w  niebezpieczeństwie  zagłady . Proszę  , daj  rodzicom  miłość  i  odwagę , aby swoje  dziecko  pozostawili  przy  życiu  , które Ty sam  im  mu  przeznaczyłeś .   Amen.

 

Dla   zapamiętania  dobrze  jest  zapisać  datę  rozpoczęcia  i  zakończenia  modlitwy  .

 

Jestem  wdzięczny  Bogu   i  Najświętszej  Maryi  Pannie   za  dar  takiej  modlitwy  ,

modlitwy  wypraszającej  życie  u Boga   dla  najbardziej  bezbronnych  dzieci  .

Proszę  brońcie  życia .

                                                                                                    AM