Litania  Do  Chrystusa  Króla

 

Kyrie  elejson , Chryste  elejson  , Kyrie  elejson .

Chryste usłysz  nas  , Chryste  wysłuchaj  nas .

Ojcze  z  nieba Boże , zmiłuj   się   nad  nami .

Synu  Odkupicielu  świata Boże  , zmiłuj  się  nad  nami .

Duchu  Święty  Boże , zmiłuj się   nad   nami .

 Święta  Trójco Jedyny  Boże  zmiłuj  się  nad  nami .

Chryste  Królu , Boże z  Boga  , Światłości z  Światłości ,    Przyjdź  Królestwo  Twoje  !

Chryste  Królu , Obrazie  Boga  niewidzialnego ,

Chryste  Królu , w  którym wszystkie  rzeczy  stworzone  są ,

Chryste  Królu ,  przez  którego  świat  jest  stworzony  ,

Chryste  Królu ,  z  Dziewicy  zrodzony ,

Chryste  Królu , prawdziwy  Boże i prawdziwy  Człowiecze,

Chryste  Królu , uwielbiony  przez  pastuszków  i  Trzech  Króli ,

Chryste  Królu , Prawodawco  najwyższy ,

Chryste  Królu  , Źródło  i  wzorze  wszelkiej  świętości ,

Chryste  Królu  , Droga  nasza  , Prawdo i  Żywocie  nasz ,

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami

Chryste  Królu , Kapłanie  Przedwieczny ,

Chryste  Królu  rozumu ,

Chryste  Królu   woli  ,

Chryste  Królu  cierpienia , cierniem  ukoronowany ,

Chryste  Królu  pokory , przez  urąganie  szkarłatem odziany ,

Chryste  Królu  , Oblubieńcze  Dziewic ,

Chryste  Królu  , który  w  Marii  Magdalenie  uczyniłeś  życie  pokutne ,

Chryste  Królu  , którego  Królestwo  nie  jest  z  tego  świata ,

Chryste  Królu  , przez  królewski  Dar  Twojej  Miłości  , Eucharystię  św.

Chryste Królu ,Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami

Chryste Królu , który  podniosłeś  małżeństwo do godności Sakramentu ,

Chryste Królu , który uczyniłeś pierwszy cud  na  godach w Kanie Galilejskiej ,            

Chryste Królu , najmilszy Przyjacielu dzieci ,

Chryste Królu , który przez  swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu , który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace ,

Chryste Królu , który wskrzesiłeś z  umarłych i oddałeś rodzinie  młodzieńca  z Naim , córkę Jaira   i  przyjaciela  swego Łazarza ,

Chryste Królu , który przebaczyłeś  grzesznej  niewieście ,

Chryste Królu , przez  twoją  miłość do Marii i  Józefa ,

Chryste, Królu  Królów i Panie nad  Panami , Panuj  nad   narodami !

Chryste, Królu wieków  nieśmiertelny ,

Chryste, Królu  chwały  wiecznej ,

Chryste, Królu  który  kierujesz  wojnami ,

Chryste Królu  , Książe  Pokoju ,

Chryste Królu  , który na Swych  ramionach  nosisz  znamię Panowania ,

Chryste Królu  , którego  Królestwo  nie  będzie  końca ,

Chryste Królu  , który  zasiadasz  nad   Cherubinami ,

Chryste Królu ,  przez  miłość ,  jaką  we  wszystkich  czasach świadczyłeś narodom ,

które  były   Ci   wierne ,  Panuj   nad    swymi   nieprzyjaciółmi  !

Chryste Królu , który „składasz  mocarze ze  stolicy , a podwyższasz  niskich”

Chryste Królu , który druzgoczesz  królów w  dniu gniewu Twego  ,

Chryste Królu , który śmiercią  na krzyżu  piekło  pokonałeś  ,

Chryste Królu , który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć  zwyciężyłeś ,

Chryste Królu , który przyjdziesz  sądzić żywych  i umarłych ,

Chryste Królu , w dniu  Twojej  potęgi , w chwale Świętych  Twoich ,

Chryste Królu , przez  Twoją miłosną modlitwę na krzyżu : „Ojcze , odpuść im, bo niewiedzą  co  czynią”

Baranku Boży , który gładzisz grzech  świata , przepuść  nam , Panie !

Baranku Boży , który gładzisz  grzechy świata, wysłuchaj nas , Panie !

Baranku Boży , który gładzisz  grzechy świata, zmiłuj się  nad nami  !

V. Królestwo Jego  rozszerzać  się będzie .

R. A pokój  trwać będzie bez  końca .

   Módlmy  się :

Wszechmogący  , wiekuisty Boże , który wszystko odnowić  chciałeś przez  Najmilszego Syna Twego , Króla  Wszechświata , racz  w  dobroci  Twojej  sprawić , aby wszystkie  narody , rozdzielone przez  grzech , poddały  się  słodkiej  władzy Twojej . Przez  tegoż Pana Naszego , Jezusa Chrystusa , który  z  Tobą żyje  i  króluje  przez  wszystkie wieki  wieków  . Amen .   

 

Najświętsze Serce  Pana  Jezusa  Przyjdź   Królestwo  Twoje  , Przez  Niepokalane  Serce Maryi .

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego