Chociażby ktoś raz zmówił tą modlitwe, chociażby grzesznik najwiekszy otrzyma łaskę z Nieskonczinego Bożego Miłośierdzia-wedłóg słów Jezusa

Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca

Na początku:

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Wierze...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:
Dla Jego Bolesnaj Męki miej miłosierdzie dla nas i całego swiata.
Na zakończenie (3 razy):
Świety Boże, Świety Mocny, Święty Niesmiertelny, zmiłuj sie nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysneła z Serca Jezusowego jako zdrójmiłosierdzia dla nas ufam Tobie.

(Wedłóg Dzienniczka św. Siostry Faustyny)

Odpust zupełny , związany z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
 

Na prośbę ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, skierowaną w imieniu całego Episkopatu Polski do Ojca Świętego o udzielenie odpustu zupełnego odmawiającym Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Stolica Apostolska odpowiedziała następującym dokumentem:
Dnia 12 stycznia 2002 r.
Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonychjej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje: Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę", zawartych w numerach 24 i 25 Wykazu odpustów („Enchiridii Indulgentiarum"). W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząst-
kowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
+ Alojzy De Magistris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy
ks. Jan Maria Gervais
 

The chaplet

wstecz