I     - LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

II    -LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

III   -LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

IV   -LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

V    - LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

VI    - LITANIA ( LORETAŃSKA ) DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

VII   - LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

VIII  - LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

IX     - LITANIA  DO ŚWIĘTEJ ANNY

X      -  LITANIA DO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

XI    -  LITANIA  DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

 

 

 

 

I - LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

 

Kyrie  elejson , Chryste  elejson  , Kyrie  elejson .

Chryste usłysz  nas  , Chryste  wysłuchaj  nas .

Ojcze  z  nieba Boże , zmiłuj   się   nad  nami .

Synu  Odkupicielu  świata Boże  , zmiłuj  się  nad  nami .

Duchu  Święty  Boże , zmiłuj się   nad   nami .

 Święta  Trójco Jedyny  Boże  zmiłuj  się  nad  nami .

Chryste  Królu , Boże z  Boga  , Światłości z  Światłości ,    Przyjdź  Królestwo  Twoje  !

Chryste  Królu , Obrazie  Boga  niewidzialnego ,

Chryste  Królu , w  którym wszystkie  rzeczy  stworzone  są ,

Chryste  Królu ,  przez  którego  świat  jest  stworzony  ,

Chryste  Królu ,  z  Dziewicy  zrodzony ,

Chryste  Królu , prawdziwy  Boże i prawdziwy  Człowiecze,

Chryste  Królu , uwielbiony  przez  pastuszków  i  Trzech  Króli ,

Chryste  Królu , Prawodawco  najwyższy ,

Chryste  Królu  , Źródło  i  wzorze  wszelkiej  świętości ,

Chryste  Królu  , Droga  nasza  , Prawdo i  Żywocie  nasz ,

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami

Chryste  Królu , Kapłanie  Przedwieczny ,

Chryste  Królu  rozumu ,

Chryste  Królu   woli  ,

Chryste  Królu  cierpienia , cierniem  ukoronowany ,

Chryste  Królu  pokory , przez  urąganie  szkarłatem odziany ,

Chryste  Królu  , Oblubieńcze  Dziewic ,

Chryste  Królu  , który  w  Marii  Magdalenie  uczyniłeś  życie  pokutne ,

Chryste  Królu  , którego  Królestwo  nie  jest  z  tego  świata ,

Chryste  Królu  , przez  królewski  Dar  Twojej  Miłości  , Eucharystię  św.

Chryste Królu ,Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami

Chryste Królu , który  podniosłeś  małżeństwo do godności Sakramentu ,

Chryste Królu , który uczyniłeś pierwszy cud  na  godach w Kanie Galilejskiej ,            

Chryste Królu , najmilszy Przyjacielu dzieci ,

Chryste Królu , który przez  swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu , który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace ,

Chryste Królu , który wskrzesiłeś z  umarłych i oddałeś rodzinie  młodzieńca  z Naim , córkę Jaira   i  przyjaciela  swego Łazarza ,

Chryste Królu , który przebaczyłeś  grzesznej  niewieście ,

Chryste Królu , przez  twoją  miłość do Marii i  Józefa ,

Chryste, Królu  Królów i Panie nad  Panami , Panuj  nad   narodami !

Chryste, Królu wieków  nieśmiertelny ,

Chryste, Królu  chwały  wiecznej ,

Chryste, Królu  który  kierujesz  wojnami ,

Chryste Królu  , Książe  Pokoju ,

Chryste Królu  , który na Swych  ramionach  nosisz  znamię Panowania ,

Chryste Królu  , którego  Królestwo  nie  będzie  końca ,

Chryste Królu  , który  zasiadasz  nad   Cherubinami ,

Chryste Królu ,  przez  miłość ,  jaką  we  wszystkich  czasach świadczyłeś narodom ,

                                                                                które  były   Ci   wierne ,  Panuj   nad    swymi   nieprzyjaciółmi  !

Chryste Królu , który „składasz  mocarze ze  stolicy , a podwyższasz  niskich”

Chryste Królu , który druzgoczesz  królów w  dniu gniewu Twego  ,

Chryste Królu , który śmiercią  na krzyżu  piekło  pokonałeś  ,

Chryste Królu , który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć  zwyciężyłeś ,

Chryste Królu , który przyjdziesz  sądzić żywych  i umarłych ,

Chryste Królu , w dniu  Twojej  potęgi , w chwale Świętych  Twoich ,

Chryste Królu , przez  Twoją miłosną modlitwę na krzyżu : „Ojcze , odpuść im, bo niewiedzą  co  czynią”

Baranku Boży , który gładzisz grzech  świata , przepuść  nam , Panie !

Baranku Boży , który gładzisz  grzechy świata, wysłuchaj nas , Panie !

Baranku Boży , który gładzisz  grzechy świata, zmiłuj się  nad nami  !

V. Królestwo Jego  rozszerzać  się będzie .

R. A pokój  trwać będzie bez  końca .

   Módlmy  się :

Wszechmogący  , wiekuisty Boże , który wszystko odnowić  chciałeś przez  Najmilszego Syna Twego , Króla  Wszechświata , racz  w  dobroci  Twojej  sprawić , aby wszystkie  narody , rozdzielone przez  grzech , poddały  się  słodkiej  władzy Twojej . Przez  tegoż Pana Naszego , Jezusa Chrystusa , który  z  Tobą żyje  i  króluje  przez  wszystkie wieki  wieków  . Amen .   

 

Najświętsze Serce  Pana  Jezusa  Przyjdź   Królestwo  Twoje  , Przez  Niepokalane  Serce Maryi .

..............................................................................................................................................................................................................................

II  LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS
 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, Królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, miłośniku czystości,

Jezu, miłujący nas,

 Jezu, Boże pokoju,

Jezu, dawco żywota,

Jezu, cnót przykładzie,

 Jezu, pragnący dusz naszych,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, skarbie wiernych,

Jezu, dobry pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,

Jezu, mądrości przedwieczna,

 Jezu, dobroci nieskończona,

 Jezu, drogo i życie nasze,

Jezu, wesele Aniołów,

Jezu, królu Patriarchów,

Jezu, mistrzu Apostołów,

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, męstwo Męczenników,

 Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

Przez radości Twoje,

Przez chwałę twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone"; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
...................................................................................................................................................................................................................................
III LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Kyrie, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiluj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy
przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo
zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości
skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

 Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

 Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. K. Jezu cichy i pokornego serca. W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać
tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Zobacz pieśń:

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Odmawiany jest w święto Chrystusa Króla i w czasie nabożeństw czerwcowych K. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź Ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała Jedna owczarnia i Jeden pasterz. Udziel Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, Jeden brzmiał głos: W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz